Setkání se Vzkříšeným podle Matouše

Anděl
Apoštolové
Boží Syn
Bůh Otec
Duch svatý
Galilea
Hora
Hrob
Ježíš
Klanění
Křest
Marie Magdaléna
Matoušovo evangelium
Moc
Národ
Nebe
Otec
Peníze
Pochybnost
Poselství
Přikázání
Radost
Společenství
Strach
Učedníci
Velekněží
Velikonoce
Výklad
Vzkříšení
Země
Zjevení
Zmrtvýchvstání
Žena
Setkání se Vzkříšeným podle Matouše
Datum nahrání: 18. 03. 2021
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Evangelizace, Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Obrázkové sady
Typ: Dokument, Prezentace
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Sada plakátů doplněná prezentací k příběhům o setkání se vzkříšeným Ježíšem podle evangelia svatého Matouše. Sadu je možno využít k výkladu či opakování témat Velikonoční události, Ježíšův život, Postavy Nového zákona, Apoštolové apod., případně jednotlivými obrázky doplnit katecheze k jiným okruhům. Signatura C-6-700.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry