Setkání u Galilejského jezera

Apoštolové
Bůh
Církev
Doba velikonoční
Evangelium
Farnost
Janovo evangelium
Ježíš
Kristus
Láska
Následování
Nový zákon
Obrácení
Odpuštění
Péče
Petr
Pomoc
Povolání
Příběh
Přítomnost
Rozdělení
Společenství
Strach
Symbol
Učedníci
Úkol
Velikonoce
Víra
Vlastnost
Vzkříšení
Zjevení
Zkušenost
Zmrtvýchvstání
Setkání u Galilejského jezera
Datum nahrání: 29. 04. 2024
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Ježíšův příběh

Soubory ke stažení

Děti se seznámí s příběhem apoštolů, zvláště Petra, kteří se setkali s Ježíšem u Galilejského jezera, jsou schopny ho přiměřeně reprodukovat a zasadit do kontextu velikonočních událostí a novozákonních příběhů. Uvědomují si některé aspekty zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jeho význam jako pro komunitu jeho prvních učedníků, tak i pro dnešní církev. Chápou význam odpuštění ve vztahu s Bohem i s lidmi. Zopakují si některé epizody z života apoštola Petra. Na základě práce s biblickým textem poznávají, že Ježíš je stále s námi, pečuje o nás, svěřuje nám rozličné úkoly a přichází do společenství věřících; vnímá, že tímto společenstvím se v současnosti stává společenství farnosti. Uvědomuje si důležitost rozpoznávání Ježíšovy přítomnosti.
Signatura C-6-736, cyklus Ježíšův příběh 01-24.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry