Simeon a dítě Ježíš

Bůh
Dítě
Doba vánoční
Duch svatý
Duše
Hymnus
Chrám
Chvála
Izrael
Jeruzalém
Ježíš
Lukášovo evangelium
Milost
Moudrost
Národ
Oběť
Pán
Pokoj
Požehnání
Proroctví
Rodina
Simeon
Služebník
Spása
Srdce
Světlo
Údiv
Vánoce
Zákon
Znamení
Život
Simeon a dítě Ježíš
Datum nahrání: 06. 09. 2021
Autor: Lenka Jeřábková
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída
Druh: Luštění
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Krátká (do 10 minut)
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Křížovka s doplňováním biblického textu využitelná jako úvodní či závěrečná aktivita k tématu Ježíš a jeruzalémský chrám, Simeonovo proroctví, slavnost Uvedení Páně do chrámu. Vhodné i pro samostatnou práci dětí. Střední náročnost. Signatura C-3-776.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry