Svátek Uvedení Páně do chrámu

Bůh
Dítě
Doba vánoční
Duch svatý
Duše
Hromnice
Hymnus
Chrám
Chvála
Izrael
Jeruzalém
Ježíš
Lukášovo evangelium
Milost
Moudrost
Národ
Oběť
Pán
Pokoj
Požehnání
Proroctví
Rodina
Simeon
Služebník
Spása
Srdce
Světlo
Údiv
Vánoce
Zákon
Znamení
Život
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Datum nahrání: 21. 01. 2021
Autor: David Žofák, Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

List pro katechezi ke čtením svátku Uvedení Páně do chrámu. Podněty k vedení hodiny, rozbor textu, zamyšlení, kreativní aktivity a hry, plakáty, obrázky k nalepení i vybarvení. Signatura C-3-771.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry