Svátost smíření a novozákonní postavy

Boží slovo
Celník
Diskuse
Dobro
Evangelium
Hlásání
Hřích
Janovo evangelium
Ježíš
Kristus
Lukášovo evangelium
Marie Magdaléna
Následování
Nový zákon
Obrácení
Odpuštění
Odvaha
Postava
Příběh
Radost
Svátost smíření
Štěstí
Víra
Zpověď
Svátost smíření a novozákonní postavy
Datum nahrání: 12. 03. 2024
Autor: Lenka Jeřábková
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Diskusní podněty
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Střední (do 30 minut)
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Doplněk ke katechezi o svátosti smíření v podobě návrhu diskuse s dětmi mladšího školního věku o propojení některých novozákonních příběhů a chápání svátosti smíření. Cyklus B-5-655.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry