U prázdného hrobu

Apoštolové
Cesta
Den
Doba velikonoční
Evangelium
Hrob
Jan
Janovo evangelium
Ježíš
Kristus
Kříž
Marie Magdaléna
Nový zákon
Odpověď
Otázka
Petr
Plátno
Pochopení
Postava
Příběh
Svědectví
Svědek
Světlo
Symbol
Učedníci
Událost
Velikonoce
Víra
Vzkříšení
Zkušenost
Zmrtvýchvstání
Život
U prázdného hrobu
Datum nahrání: 26. 03. 2024
Autor: Lenka Jeřábková
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Žijeme s církví

Soubory ke stažení

Děti se seznámí s biblickým textem Petr a Jan u prázdného hrobu (Jan 20,1–9). Dokážou příběh zařadit do kontextu povelikonočních událostí a uvědomují si důležitost svědectví o vzkříšení pro víru učedníků i naši vlastní. Dokážou popsat vlastními slovy pojem zmrtvýchvstání a úměrně vystihnout jeho význam.
Děti se zkoušejí ztotožnit se zkušeností apoštolů a pomocí vlastní úvahy vystihnout, co zmrtvýchvstání znamená pro ně samé a pro jejich život víry. Jsou schopny tento význam stručně dosvědčit.
Signatura C-6-732, cyklus Žijeme s církví 02-21.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry