Učedníci z Emauz

Dar
Dějiny spásy
Doba velikonoční
Emauzy
Eucharistie
Chléb
Ježíš
Maria
Mše svatá
Panna Maria
Písmo
Poznání
Příběh
Přítomnost
Radost
Svědectví
Syn
Učedníci
Umění
Vděčnost
Velikonoce
Vzkříšení
Zmrtvýchvstání
Učedníci z Emauz
Datum nahrání: 12. 10. 2022
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Svátostná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
S Marií a Ježíšem

Soubory ke stažení

Metodika k lekci s tématem Panna Maria, vzkříšení, Ježíšovo zjevení učedníkům. Na příběhu emauzských učedníků zdůrazníme téma hostiny a daru. Cyklus S Marií a Ježíšem 7/8. Signatura C-6-730.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry