Uzdravujeme vztah s Bohem - svátost smíření

Bible
Bůh
Dar
Díky
Hřích
Ježíš
Kněz
Láska
Lítost
Nový zákon
Odpuštění
Písmo
Pokání
Pomoc
Přátelství
Předsevzetí
Příprava
Rozhřešení
Smíření
Svátost
Svátost smíření
Svědomí
Tajemství
Uzdravení
Význam
Vyznání
Vztah
Zpověď
Zpytování
Uzdravujeme vztah s Bohem - svátost smíření
Datum nahrání: 05. 03. 2024
Autor: Lenka Jeřábková
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Žijeme s církví

Soubory ke stažení

Metodika ke katechezi pro postní dobu, základní výklad o svátostech, příprava ke svátosti smíření. Děti se seznámí s obsahem pojmu svátosti smíření. Znají její kontext v rámci souboru svátostí, vznik, ustanovení, strukturu a způsoby slavení. Jsou seznámeny rovněž se způsobem osobní přípravy ke slavení této svátosti. Ví, jak vhodné postupy aplikovat v rámci vlastního křesťanského života. Uvědomují si význam osobního obrácení a smíření s Bohem. Pečují o zdravý rozvoj vlastního svědomí s tím, že si uvědomují význam tohoto postupu pro jejich osobní vztah s Bohem. Přiměřeně reflektují problematiku vztahu hříchu a odpuštění a jsou schopny osobního přístupu k případnému slavení svátosti smíření.
Signatura B-5-654, cyklus Žijeme s církví 02-19.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry