Vánoční příběh - Putování do Betléma

Advent
Anděl
Bdění
Betlém
Boží plán
Boží Syn
Bůh
Cesta
Dar
Dějiny spásy
Dítě
Doba adventní
Doba vánoční
Evangelium
Gloria
Hlásání
Hvězda
Chudoba
Chvála
Jesle
Ježíš
Josef
Klanění
Kristus
Láska
Lidstvo
Lukášovo evangelium
Maria
Mesiáš
Milost
Narození
Nebe
Noc
Pán
Panna Maria
Pastýř
Pokoj
Příběh
Radost
Rodina
Sláva
Spása
Spasitel
Svědectví
Údiv
Vánoce
Vykupitel
Záchrana
Vánoční příběh - Putování do Betléma
Datum nahrání: 15. 12. 2021
Autor: Lenka Jeřábková
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Ježíšův příběh

Soubory ke stažení

Metodika pro katechezi k adventu / Vánocům. Děti se seznámí s tématy Cesta do Betléma, Narození Ježíše, Klanění pastýřů. Jsou poté schopny reprodukovat základní osu příběhu, vyjmenovat jednotlivé postavy, charakterizovat je a uvědomit si jejich úlohu v celkovém kontextu; zopakují si rovněž  některé reálie týkající se Palestiny Ježíšovy doby. Uvědomují si význam události Ježíšova narození pro všechny lidi i pro sebe osobně a pro sebe vyvozují postoje otevřenosti k Božímu zaslíbení a k jeho přijetí. Osvojení si těchto postojů pak děti otevírá k vstřícnému a láskyplnému vztahu ke svému okolí a svědectví o Boží lásce k lidem, která se o Vánocích konkrétně zjevuje všem lidem.  Signatura C-3-812, cyklus Ježíšův příběh 01-12.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry