Velikonoční příběh Ježíše Krista

Anděl
Apoštolové
Bdělost
Beránek
Bible
Boží plán
Boží Syn
Bůh
Bůh Otec
Dějiny spásy
Doba postní
Duch svatý
Dvanáct
Emauzy
Eucharistie
Evangelium
Gesto
Golgota
Hodina
Hrob
Hřích
Chléb
Chrám
Identita
Jan
Janovo evangelium
Jeruzalém
Ježíš
Jidáš
Jídlo
Jméno
Kajícnost
Kalich
Král
Království
Krev
Kristus
Kříž
Křížová cesta
Láska
Lítost
Loď
Lukášovo evangelium
Maria
Marie Magdaléna
Markovo evangelium
Matoušovo evangelium
Mesiáš
Mistr
Mlčení
Moc
Modlitba
Následování
Nepřítel
Noc
Nový zákon
Oběť
Obžaloba
Odpuštění
Odsouzení
Otec
Pán
Panna Maria
Pašije
Pesach
Petr
Pilát
Písmo
Pláč
Pohřeb
Pokoj
Poselství
Poslání
Poslední večeře
Poslušnost
Pravda
Příběh
Radost
Rozhovor
Ryba
Samota
Sebedarování
Smrt
Soud
Spása
Spasitel
Strach
Svatý týden
Svoboda
Syn
Tělo
Tma
Tomáš
Totožnost
Triduum
Učedníci
Ukřižování
Utrpení
Velekněží
Velikonoce
Vina
Víno
Víra
Vítězství
Voda
Vykoupení
Vykupitel
Vyvýšení
Vyznání
Vzkříšení
Zjevení
Zmrtvýchvstání
Znamení
Zrada
Žena
Velikonoční příběh Ježíše Krista
Datum nahrání: 22. 03. 2021
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Obrázkové sady
Typ: Dokument, Prezentace
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Souhrnná sada plakátů doplněná prezentací k velikonočnímu příběhu Ježíše Krista. Sadu je možno využít k výkladu či opakování témat Události Svatého týdne, Ježíšův život, Příprava na Velikonoce, Velikonoční doba, Zmrtvýchvstání apod., případně jednotlivými obrázky doplnit katecheze k jiným okruhům. Signatura C-5-667.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry