Za mnou přichází mocnější než já

Advent
Boží Syn
Cesta
Doba adventní
Duch svatý
Evangelium
Hlas
Hřích
Izaiáš
Jan Křtitel
Jeruzalém
Ježíš
Jordán
Judsko
Kázání
Kristus
Křest
Markovo evangelium
Moc
Odpuštění
Pán
Pokání
Pokora
Poušť
Prorok
Smlouva
Spása
Syn
Voda
Zvěst
Za mnou přichází mocnější než já
Datum nahrání: 24. 08. 2021
Autor: Lenka Jeřábková
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Luštění
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Krátká (do 10 minut)
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Osmisměrka využitelná jako úvodní či závěrečná aktivita k tématu advent, Jan Křtitel; obrácení; křest; Ježíšovo veřejné vystoupení, přípdně pro 2. neděli adventní cyklu B. Vhodné i pro samostatnou práci dětí. Vyšší náročnost. Signatura C-2-757.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry