Zázrak v Káně Galilejské

Apoštolové
Bible
Boží království
Boží Syn
Čin
Evangelium
Hlásání
Hojnost
Janovo evangelium
Ježíš
Maria
Moc
Panna Maria
Písmo
Písmo svaté
Plnost
Pomoc
Postoj
Příběh
Radost
Slavnost
Služebník
Svatba
Událost
Údiv
Víno
Voda
Zázrak
Znamení
Zázrak v Káně Galilejské
Datum nahrání: 24. 02. 2022
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Ježíšův příběh
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Metodika pro  katechezi k tématu Ježíšovy zázraky. Zahrnuje scénář hodiny i potřebné doplňkové pomůcky. Děti se seznámí s příběhem o zázraku v galilejské Káně podle Janova evangelia, umí ho přiměřeně reprodukovat a vyložit a zařadit do kontextu Ježíšovy veřejné činnosti. Znají pojmy zázrak a znamení a rozumí jejich významu. Uvědomují si souvislost s hlásáním Božího království. Znají některé další příklady z ostatních evangelií.
Dokážou objevit Ježíšovo působení v „zázracích všedního dne“ a doceňují též význam slavení a jsou schopny takovéto příležitosti plně prožít. Signatura G-3-626, cyklus Ježíšův příběh 1-16.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry