Zázraky Ducha

Apoštolové
Bůh
Církev
Čin
Dar
Duch
Duch svatý
Hlásání
Jazyk
Ježíš
Křest
Láska
Letnice
Nanebevstoupení
Očekávání
Odvaha
Osoba
Pomoc
Přítel
Přítomnost
Síla
Skutky apoštolů
Slavnost
Slib
Smlouva
Svědectví
Učedníci
Zákon
Zmrtvýchvstání
Zázraky Ducha
Datum nahrání: 09. 06. 2021
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: Předškolní a 1. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Metodika pro katechezi. Dávno předtím, než se narodil Ježíš, Žídé o Letnicích slavili sklizeň. Později si týž den připomínali smlouvu s Bohem a dar Zákona. Apoštolové v den Letnic dostali ještě jiný dar! Signatura B-3-686.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry