Dvouletý formační program je určen mladým lidem od 16 let do cca 26 let. Cílem tohoto kurzu, jehož název znamená „pozvednout“ nebo „povznést“, je to, aby Bůh pozvedl život mladých lidí, a oni mohli udělat další kroky k dospělejšímu a zralejšímu křesťanskému životu. Program, sestávající z dvanácti víkendových setkání a letního týdenního pobytu, má pomoci mladým více objevit vlastní identitu, nalézt či prohloubit skutečně osobní víru, uvědomit si obdarování a motivovat ke službě druhým, zejména v rámci farností a společenství církve vůbec.

Pokud koronavirová situace neumožní začít kurz v říjnu 2021 prezenčně, bude jeho začátek posunut tak, aby se v této formě mohl uskutečnit.

Informace a přihlášky pro LIFT.