Pouť proběhne v sobotu 21. října 2023 od 9 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. (Původně zamýšlené datum bylo třeba změnit.)

Zveme kněze a katechety, aby přivedli děti ze svých farností. Mohou se připojit i děti, které nejsou přímo prvokomunikanty. První část od 9 do 11 hod. proběhne formou malých zastavení pro jednotlivé skupinky dětí uvnitř katedrály. Od 11 hod. bude Mons. J. Graubner předsedat slavení mše svaté. Oficiální část pouti končí mší svatou s tím, že zveme katechety, aby následně s dětmi navštívili zajímavá místa Hradčan nebo dalších míst Prahy podle uvážení katechetů. Vítáni budou i rodiče dětí.

Pro organizační zajištění potřebuje nahlásit přibližný počet dětí a skupinek. Detaily doplníme v prázdninovém AIKu.