Duchovní, teologický a historický výklad Janových pašijí. Autor se nejprve zabývá specifickým způsobem janovského myšlení a vyjadřování. Poté sleduje jednotlivá zastavení na Ježíšově cestě – jak se vydává těm, kdo ho přicházejí zatknout, jak je vyslýchán, odsouzen, ukřižován i pohřben. Konečné slovo má ale Bůh – v Ježíšově vzkříšení a setkávání s učedníky.

Ctirad Václav Pospíšil - Utrpení Páně podle Jana