Nabízená celoroční hra "Všichni máme svůj erb" má děti provázet během školního roku jako doplňující motivační systém v rámci farních katechezí či výuky náboženství. Svázána je s tématy společenství, církev, světci. Není však koncipována na principu individuálního soutěžení; jejím smyslem je probudit v dětech spoluzodpovědnost za společné dílo a přispívat k němu tak, jak je každý schopen.

Za tímto účelem je aktivita koncipována na principu skupinové práce: děti se během celého roku dělí na konstantně spolupracující skupiny (družiny), které se sejdou vždy, pokud to zvolený program setkání vyžaduje, proto je žádoucí skupinové aktivity dle možnosti zařazovat. Optimální počet dětí ve skupině je 3 – 6.

Podrobnosti a podklady ke stažení