Autor promýšlí ve své knížce nejdůležitější společenské, duchovní a kulturní výzvy, před nimiž stojí dnešní církev. Je přímočarý, přesný, nebojí se těžkých témat a neztrácí naději. Prvním tématem je sexuální zneužívání v církvi, druhým zásadní změny promlouvající do našich životů – prudký rozvoj techniky, medicíny a moderních technologií; individualizace lidského údělu a zároveň přenášení řady úkolů na stát. Třetí úvaha rozvíjí téma křesťanského manželství a rodiny v 21. století, v posledním textu mluví autor velmi upřímně o důvodech, proč se dnes stát knězem.

 

Církev a výzvy přítomnosti