Cyklus osmi katechezí odpovídá věku jeho adresátů – dospívajících mladých lidí. Tento soubor neobsahuje primárně ucelené "předvařené" katecheze, ale spíše nápady, příběhy a nástroje, k nimž je možné přidat cokoliv, co právě daná skupina potřebuje a co by ji mohlo oslovit. Zároveň je možné tento cyklus použít jako část vzdálené přípravy na svátost biřmování.

Seznam témat
  1. Bůh je a je tady pro nás;

  2. Proroci Boží;

  3. Boží slovo;

  4. Boží rodina;

  5. Boží společenství;

  6. Kristus, Syn Boží;

  7. Posvátná Boží znamení;

  8. Duch Boží.

 

Cyklus pomůcek "Hledání Boha"