Cyklus je určen pro děti od 1. do 3. třídy.

Na základě tohoto programu se děti seznámí v průběhu jednoho školního roku s osobou Ježíše Krista, přičemž mohou aktivně rozvíjet živý vztah s ním a být hlouběji uváděny nejen do příběhů evangelií, ale i do společenství věřících. Každá katecheze zahrnuje úvodní aktivitu, barevnou i černobílou verzi pracovního listu, poznámky pro katechetu, návrhy pro společnou modlitbu a potřebné přílohy. 

Z témat vybíráme např. katecheze s tématy Náš den s Ježíšem (Celý den, Jakou hru hrajeme), Modlitba (Říkám ti tatínku, Slova a mlčení) nebo Ježíšova veřejná činnost (Ježíš, milosrdenství Otce a Místo v první řadě).

Všech šestnáct katechezí najdete na samostatné stránce cyklu.