Cyklus šestnácti katechezí pro děti ve věku 9 - 11 let, který se věnuje naslouchání Božímu slovu, důvěře v Boží vedení, úloze pravidel v lidském životě, zvláště ve formě Desatera, liturgickému i mimoliturgickému slavení, to vše na příkladech některých starozákonních postav. 

 

Cyklus pomůcek "Povoláni Bohem"