Katecheze jsou určeny zvláště pro ty děti, které se chystají k přijetí Eucharistie. Ústřední postavou těchto lekcí je Maria pro svou mimořádnou blízkost Ježíši, důležitou roli v dějinách spásy a při zrození Církve. K tomu jsou také vybrána umělecká díla, která ukazují vždy jeden z aspektů života Panny Marie ve vztahu k jejímu Synu Ježíši. S Marií se tak zde setkáme od události zvěstování přes svatbu v Káni až po seslání Ducha svatého. Všechny události budeme moci vidět jako cestu k přijetí největšího daru – Eucharistie. 

Seznam témat

 

  1. Maria nás doprovází na cestě;

  2. Zvěstování Marii;

  3. Návštěva u Alžběty;

  4. Útěk do Egypta;

  5. Svatba v Káně;

  6. Maria pod křížem;

  7. Učedníci z Emauz;

  8. Přijď, svatý Duchu Boží.

 

Cyklus pomůcek "S Marií a Ježíšem"