Soubor katechezí je určen pro děti od 5. do 7. třídy, počítá se s prací ve skupině. Osm setkání je věnováno jednak autorovi knihy Skutky apoštolů, dále se témata věnují jak osobnostem známým, jako byli Petr a Pavel, osobnostem méně známým, jako jsou Štěpán a Filip; učedníkům a učednicím Páně, jako byli Ananiáš a Lydie, a také se způsobem, jakým žily první křesťanské komunity.

Setkání využívají možnosti četby textů, společných diskusí, vyprávění, řešení úkolů a jejich nedílnou součástí jsou i podněty pro společnou modlitbu.