Cyklus osmi katechezí věnovaných tématu Duch svatý a jeho dary je určen pro děti staršího školního věku (6. - 9. třída). Katecheze obsahují úvodní aktivitu, příběhy k zamyšlení jako východisko k diskusi, pracovní listy a podněty k příslušným činnostem a návrhy závěrečných modliteb. 

 

Cyklus Dary Ducha svatého