Setkání se koná 19. dubna 2021 od 9:00 do 16:30 v místnosti č. 3, na Teologické fakultě JU, Kněžská 8, České Budějovice

 

Program: 

PRO ORIENTACI

Digitalizace v náboženském vzdělávání – více otázek než odpovědí? (Mag. Tomáš C. Havel, Dr. theol., náboženský pedagog, TF JU)

PRO INSPIRACI

O čem signály.cz uvažují a kde se inspirují v otázkách virtuálních projektů (Václav Vacek, signály.cz)

Konec Gutenbergerovy éry v náboženském vzdělávání? Příklad RU-Digital. (Dipl. theol. Martin W. Ramb, šéfredaktor magazínu pro náboženství a vzdělávání Eulenfisch, oddělení Náboženská pedagogika, média a kultura diecéze Limburg)

„Buddies online program“ – jak podpořit sociální kontakty mezi dětmi v době distanční výuky (Mgr. Klára Koubská, ředitelka Základní školy Smart, Roudnice nad Labem, vítěz EDUína 2020)

HistoryLab: digitální aplikace pro práci s historickými prameny (Mgr. Kamil Činátl, Ph. D., historik a didaktik dějepisu, FF UK, ÚSTR)

PRO PRAXI

…a co my s tím?

Diskuze účastníků ve skupinách a v plénu

 

Bližší informace na webu Teologické fakulty JU, přihlášky se zasílají e-mailem.