Tímto dokumentem papež František oficiálně ustanovuje službu laického katechety, která má podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí. Překlad českého textu připravil Generální sekretariát ČBK.

Dokument "Antiquum ministerium"