V prvním kole Oblastních setkání katechetů jsme často probírali otázku, jak financovat katechetický provoz ve farnostech. Abychom mohli v této oblasti postoupit dál, potřebovali bychom konkrétní představu, jaké jsou přibližné náklady na roční katechezi ve skupinách, a to včetně zdrojů financí (jednotlivé položky hradí farnosti, duchovní správci nebo sami katecheti).

Prosíme proto o vyplnění dotazníku níže a o maximální přesnost údajů, abychom mohli udělat relevantní analýzu a zkusit vypracovat návrhy řešení do budoucna.

UPOZORNĚNÍ

  • Všechny položky dotazníku (kromě závěrečných poznámek) jsou povinné;
  • Pokud se některá položka netýká vaší situace, vyplňte do oddílu Náklady číslici 0, do oddílu Zdroj financí možnost Není v nákladech;
  • V oddílech Zdroj financí můžete kombinovat více možností; ocenili bychom, kdybyste pak v závěrečných komentářích upřesnili poměr, jakým se jednotlivé položky na nákladech podílejí;
  • Pokud chcete započítat náklady, které neodpovídají žádné položce, uveďte je, prosím, i se zdrojem financování rovněž do závěrečných komentářů.

 

Mnohokrát děkujeme za pomoc!