Sobota 23. září 2023

Sál Pastoračního střediska – kostel sv. Vojtěcha, Praha – Dejvice

Na prvním letošním formačním dnu přivítáme zvlášť milého hosta – pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Kromě společného setkání bude naším tématem reflexe nového Direktoria pro katechezi, nad nímž se zamyslíme a budeme společně diskutovat jak navzájem, tak i s panem arcibiskupem; a odpoledne vám nabídneme mj. možnost miniworkshopu k novému materiálu „Kryštofova biblická krabička“.

Předběžný program:

9.00            Mše svatá s požehnáním katechetům a katechetkám na začátku školního roku (Mons. Jan Graubner)

10.00 – 10.45     Pauza na kávu

10.45 – 12.00 Reflexe nového Direktoria pro katechezi a diskuse (Mons. Jan Graubner, Katechetické a Pedagogické centrum AP)

12.00 – 12.45     Oběd

12.45 – 13.00     Informace našeho střediska

13.00 – 16.00  

Možnost diskuse nad tématy Direktoria pro katechezi.

Miniworkshop k pomůcce Kryštofova biblická krabička

Jak uplatnit doporučenou metodologii nového direktoria v katechezi? 

Seminář bude probíhat formou skupinové práce a bude zaměřen na obsah katechezí. Budeme se věnovat způsobům uvádění do tajemství víry v katechezi dětí ve čtyřech základních oblastech: tajemství spojené s Vánocemi, Božím královstvím, Velikonocemi a církví. Tato tajemství víry budeme rozvíjet postupně od základů pro nejmenší děti až po podání v souvislostech pro starší děti. Budeme pracovat s Biblí, vezměte si ji s sebou. Východiskem pro naši práci bude metodika vytvořená k programu Kryštofova biblická krabička (www.krystofovabiblickakrabicka.cz). 

16.00                 Závěr setkání

Příspěvky ke společnému stolu jsou vítány!

Těšíme se na setkání!