V letošním roce jsme se rozhodli (i z důvodů stále trvající epidemiologické situace) obnovit setkávání „na pouti“ a pozvat vás na první formační den mimo obvyklý prostor. Setkáme se proto 25. září 2021 v poutním areálu na Bílé Hoře a věnovat se budeme tématu Jak se vydat na pouť s dětmi – katechetické aktivity pod širým nebem a také sdílení zkušeností z minulého školního roku.

Pojďme se společně sdílet o své zkušenosti a nabídky, získat nové inspirace a vzájemně se za sebe modlit!

Přihlašujte se, prosím, do 20. září 2021 pomocí formuláře dole na stránce.

Příspěvky ke společnému stolu jsou vítány!

 

Předběžný program:

9:00 – 10:00 Duchovní impulz
10:00 – 10:30 Přestávka na kávu
10:30 – 11:30 Jak se vydat na pouť s dětmi (podněty pro katechetické aktivity v terénu)
11:30 – 13:00 Přestávka na oběd (+ možnost prohlídky areálu včetně okolí – jednáme o možnosti komentované prohlídky)
13:00 – 14:30 Skupinky na téma „Výuka v době covidu“
14:30 – 15:15 Mše svatá s požehnáním katechetů do nového školního roku