Na prvním letošním formačním dnu, který proběhne dne 17. září 2022 od 9:00 do 16:00, se opět sejdeme v sálu Pastoračního střediska AP (Kolejní 4, Praha 6). Tématem bude Časopis DUHA ve farní katechezi a výuce náboženství a uvítáme milé hosty, P. Tomáše C. Havla, šéfredaktora české redakce časopisu, a jeho spolupracovnici Evu Muroňovou, Ph.D.

A co nám naši hosté ke společnému setkání vzkazují?

Pokud časopis DUHA znáte, seznámíte se s konkrétními možnostmi, jak s ním při katechezi pracovat. Pokud jej neznáte, přijďte tím spíšeBudeme pracovat prakticky a vše si vyzkoušíme přímo na místě.

  • Nabízíme katechezi a výuku náboženství, která se zvládne:
  • O Bohu učíme jednoduše, ale ne zjednodušeně.
  • Přemýšlíme o Bohu a o víře a nebojíme se ptát.
  • Vyprávíme si o zkušenosti s Bohem v našich životech.
  • Podporujeme mezigenerační dialog.
  • Modlitbu vždy spojujeme s autentickou zkušeností.
  • Zábavné a interaktivní prvky a podporu najdete na webu. (www.mojeduha.cz)

Předběžný program:

9.00            Mše svatá s požehnáním katechetům a katechetkám na začátku školního roku (P. Tomáš Cyril Havel)

10.00 – 10.30   Pauza na kávu

10.30 – 12.00   Základní představení práce s časopisem Duha – celkový koncept a využití konkrétních témat.

12.00 – 12.45   Oběd

12.45 – 13.00    Informace našeho střediska

13.00 – 16.00    Práce ve skupinách a ukázky práce s materiály (Duha, Obrazy života, Pokoj vám)

16.00                Závěr setkání

 

Těšíme se na setkání a celý další školní rok!