Naše tradiční jarní setkání se v letošním roce uskuteční 4. března 2023 od 9.00 do cca 16.45. Hlavním tématem budou metody tvořivé práce v kostelích a dalších kulturních památkách na téma „České nebe“, program připravujeme společně s týmem Pedagogického centra AP.

Program proběhne ve dvou částech:

  • Přípravné tři hodiny v sále Pastoračního střediska (uvedení do tématu a představení jeho obsahu)
  • Praktická část v kostele sv. Jiljí na Starém Městě.

Součástí programu je diskuse a možnost získat řadu materiálů pro svoji praxi.

Využití se předpokládá v hodinách výuky náboženství, při návštěvách kostela s dětmi, mladými lidmi a dospělými nebo při přípravě Noci kostelů či jiných aktivit souvisejících s kostely a kláštery.

 

Účastníci formačního dne budou moci získat osvědčení Pedagogického centra AP o absolvování akreditovaného programu v systému DVPP, pokud se zúčastní obou částí, a to pro jimi zvolenou věkovou skupinu (MŠ a 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ nebo střední školu). Je možné zvolit i kombinaci věkových skupin - vyznačte v přihlašovacím formuláři.

Pokud se nebudete moci účastnit odpolední praktické části, je možné si ji po domluvě doplnit (časy budou upřesněny):

20. března: kostel sv. Cyrila a Metoděje - Karlín 

24. dubna: kostel sv. Jindřicha a Kunhuty, Praha 1

13. května: kostel sv. Ludmily na Náměstí Míru  

25. května: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

 

Podrobnosti o programu a možnost přihlašování do 28. února 2023 pomocí formuláře níže.

 

Předběžný program:

9.00 – 11.45     Dopolední část programu (včetně přestávky na kávu)

11.45 – 13.15   Oběd (bageta dle výběru - pro katechety s kanonickou misí zdarma, ostatní prosíme o příspěvek)

13.15 – 14.00    Přesun do kostela sv. Jiljí

14.00 – 16.45    Praktická část programu

 

Těšíme se na setkání!