Sobota 16. března 2024

Sál Pastoračního střediska – kostel sv. Vojtěcha, Praha – Dejvice

Srdečně zveme na jarní formační den!

 

Kromě společného setkání bude naším tématem způsob, jak komunikovat naši víru a zkušenost světu, který už našemu jazyku nerozumí a ani jím nehovoří. Budeme nad ním společně uvažovat a hledat řešení / vhodné formáty ve dvou workshopech k tomuto tématu.

Workshopy proběhnou ve dvou kolech, abyste měli možnost zúčastnit se obou z nich - v rámci přihlášky si, prosím, zvolte pořadí, v jakém je chcete absolvovat.

Workshop č. 1 "Srozumitelný jazyk víry" 

(Šárka Koflerová, vedoucí Katechetického a pedagogického centra ostravsko-opavské diecéze)

Workshop nabízí konkrétní návod, jak pomoci dětem a mladým lidem staršího školního věku (2. stupeň ZŠ, nižší gymnázium) komunikovat svou víru jazykem srozumitelným dnešní době. Ukázková metodika pracuje s fiktivním úkolem vysvětlit ve škole některé pojmy křesťanství spolužákům, kteří se s touto oblastí běžně nesetkávají. Metodický postup je vystavěn na základních krocích příprava – psaní – revidování textu.

Workshop č. 2 "Je náš duchovní program pro děti relevantní k výzvám, kterým současná generace čelí?" 

(Blanka Ježková, zakladatelka dětského nakladatelství Hisland, nyní pod nakladatelstvím Návrat domů, IG/FB: hisland.cz, www.hisland.cz)

Během tohoto workshopu se společně zamyslíme nad potřebami dnešní generace a zkusíme hledat možná východiska, jak jim předat víru co nejsrozumitelněji. Ukážeme si konkrétní prvky, které můžeme do našich programů začlenit a posdílíme zkušenosti „co se povedlo a funguje“

Obsahem bude:

  • Popis současné generace dětí + jejich potřeby

  • Současné pedagogické trendy (např. kritické myšlení, zážitková pedagogika, projektové vyučování…) a jejich využití v předávání víry (např. nechat děti nad otázkami víry kriticky myslet, umožnit jim klást otázky, propojovat…)

  • Pojmenování si konkrétních prvků, které můžeme do našich programů začlenit

  • Názorná ukázka produktů Hislandu, které tyto prvky reflektují + tipy na použití

 

Program:

9.00       Zahájení setkání 

9.30       Úvod

10.00    Workshopy - 1. kolo

12.00    Oběd

12.45    Informace našeho střediska

13.00    Workshopy - 2. kolo

15.00    Závěr setkání

 

Příspěvky ke společnému stolu jsou vítány!

Těšíme se na setkání!