Upozorňujeme na novou odbornou publikaci doc. Ludvíka Dřímala Fundamentální katechetika, kterou vřele doporučujeme nejen pro studijní účely!

Monografie Fundamentální katechetika si klade za cíl posloužit jako fundovaný úvod do studia katechetiky. Jejím účelem je pojednat obecně o této vědní disciplíně, která představuje určité pojítko mezi oblastmi teologie a pedagogiky. Soustřeďuje se na prohloubení identity, podmínek obsahu a metod v oblasti katecheze na základě papežského magisteria a nového Direktoria pro katechezi (2020).

Odkazy na e-shopy zveřejníme bezprostředně po distribuci publikace do obchodní sítě!