Začínající i zkušené katechety zveme na průběžný celoroční kombinovaný kurz, který je určen k rozvoji kompetencí katechetů a učitelů náboženství při naplňování úkolů uvádět do slavení tajemství víry a do modlitby bez ohledu na věk účastníků katechezí (srov. Direktorium pro katechezi, čl. 80–87).

Kurz zahrnuje 6 online setkání v rozsahu 90–120 minut včetně diskusní části s možností osobních konzultací v rámci setkání a celodenní sobotní praktickou část (cca 6 hodin formou praktických cvičení a diskusí).

Online setkání budou zahrnovat úvod do každého z témat, otázky k řešení, obsah tématu a didaktické přístupy k řešení otázek. Praktická část bude obsahovat cca 6 hodin praktických cvičení a diskusí.

Kurz je určen pro obohacení praxe těch, kdo se věnují katechezi nebo výuce náboženství dlouhodobě, i těm, kdo teprve se svým katechetickým působením začínají, případně o něm uvažují.

 

Lektoři: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D., ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D.

 

Program kurzu:

  • Uvedení do úkolů liturgické výchovy v souvislosti s cíli a obsahy katecheze. Podrobnější představení obsahů a zdrojů k dalšímu studiu. (8. října 2024)
  • Modlitba a činná účast při slavení liturgie. Duch svatý v liturgii. Modlitba Otče náš. Denní modlitba církve. (5. listopadu 2024)
  • Liturgie v čase vzhledem k dějinám spásy. Další liturgický čas. Srovnání svátků monoteistických náboženství. (10. prosince 2024)
  • Křest a iniciační katecheze. Biblická východiska, nástin historie, symboly. Zpracování obřadu křtu v katechezi. Obnova křtu ve svátosti smíření. Využití umění v liturgické výchově. (14. ledna 2025)
  • Mše svatá. Předobrazy v Písmu svatém. Pojmy – gesta – smlouva – porozumění celému obřadu. Bohoslužba slova – mystagogie mše svaté. Diskuse o didaktických materiálech – misálky pro děti. (11. února 2025)
  • Kostel jako liturgický prostor. Kostel jako kulturní památka a svědek historie obce. Vánoční a velikonoční příběh v kostele. Kostel jako obraz lidského života. (11. března 2025)
  • Praktické sobotní setkání. (17. května 2025)

 

Kurz proběhne stejně jako v loňském roce v uzavřené skupině (není možné absolvovat jen jednotlivé části); online setkání bude možné absolvovat buď přímo, nebo zpětným zhlédnutím záznamu s povinnou zpětnou vazbou.

Absolventi získají certifikát Pastoračního střediska AP o absolvování kurzu.

Příspěvek na kurz: katecheté s KM 600 Kč / bez KM 800 Kč (informace k platbě zašleme přihlášeným účastníkům)

Přihlášky do 30. září 2024 pomocí formuláře dole!