Cílem knihy je především přiblížení psychoterapie veřejnosti a umožnění orientace v tom, co může psycholog/terapeut nabídnout nejen dospívajícím v krizi. Sára a Matyáš, dva z vícera hlavních hrdinů, se stávají statečnými bojovníky, kteří se, okolnostem navzdory, staví k životu čelem. Snaží se, byť často s vypětím všech sil a bez ohledu na rány osudu a vnitřní konflikty, znovu vstát a jít vstříc dalšímu dni. Skutečné příběhy hlavních hrdinů jsou hluboce lidské a osobní. Mohou se různým způsobem dotknout každého z nás.

 

Dívka pod hladinou