Kurz se bude konat od pondělí 25. července 2022 do pátku 29. července v Salesiánském domově mladých v Hradci Králové – Kuklenách.

Lektorkami kurzu jsou Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Roubalová, kněžskou službu bude během pobytu pro nás vykonávat P. Ludvík Dřímal. 

Kurzovné činí 2 000 Kč (za účast na kurzu, přístup k materiálům a bezplatným konzultacím po skončení kurzu).

Kurz zprostředkuje katechetům a dalším sloužícím v pastoraci kérygmaticko-liturgický přístup ke katechezi, který v posledních letech zdůrazňuje papež František a je mu věnována i samostatná kapitola v novém katechetickém direktoriu. Jde o přístup ověřený více než stoletou zkušeností a přitom je v našem prostředí stále nový. Začínající katechety může nasměrovat na způsob přemýšlení a práce s dětmi i s dospělými i ve vlastních programech, zkušenější může obohatit a třeba i posunout v evangelizačním pojetí katecheze, která probouzí a podporuje radost z víry.

Rodičům kurz ukáže přístup k náboženské výchově dětí, který je ověřený více než stoletou zkušeností a přitom je stále nový. Vychází z důvěry, kterou dala dětem ve vzdělávacím a výchovném procesu Marie Montessori, a z víry v Boha, který přebývá v srdci každého člověka a jeho objevování je radostí jak pro děti, tak pro rodiče. K tomu jim nabídne i materiál, který mohou využít v rodině.

Novým zájemcům doporučujeme kurz KDP I, ti, kteří ho již absolvovali, mohou pokračovat kurzem KDP II. Nepředpokládáme, že by se někdo účastnil obou kurzů. Z absolvování kurzu získáte certifikát.

PŘIHLÁŠKY A PODROBNÉ INFORMACE