Kurz uvádí do konceptu liturgické výchovy, který počítá s celoživotním vzděláváním v této oblasti. Je určen kněžím, katechetům a dalším spolupracovníkům v pastoraci. Jeho účelem je nabídnout přístupy i konkrétní didaktické materiály pro liturgickou výchovu dětí, mladých lidí a dospělých, a to nejen v souvislosti s přípravou ke slavení iniciačních svátostí. Kurz bude probíhat z menší části formou přednášek, z větší části formou praktických ukázek a workshopů.

Garant a vyučující:

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (KTF UK Praha)

Vyučující:

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. (CMTF UP Olomouc)

Termíny setkání: 4x sobota, a to 1. a 15. října a 12. a 26. listopadu 2022

Termín pro podání přihlášky: 14. září 2022

 

Podrobnosti: https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-194.html