Jejich účelem je vytvořit prostor k vzájemnému poznávání, sdílení zkušeností a potřeb, dalšímu vzdělávání a hledání konkrétních cest k naplňování poslání církve být svědky Ježíšovu evangeliu.

Motivací k obnově těchto setkání je potřeba pravidelného užšího kontaktu pracovníků center s těmi, jimž je jejich služba určena, pro vzájemné sdílení nabídek, potřeb a zkušeností v procesu katecheze, a dále spolupráce při společném uvažování a řešení podnětů, které vzešly z presynodálního procesu a které se aktuálně budou objevovat.

Setkání se budou konat dvakrát ročně na celkem osmi vybraných místech pražské arcidiecéze, a to v rozsahu dvou hodin o večerech všedních dnů. Účastníci si budou moci vybírat podle místa nebo podle termínu.

ZVEME TEDY NA PODZIMNÍ SETKÁNÍ a zájemce prosíme o přihlášení prostřednictvím formuláře dole na stránce, kde jsou uvedena místa a termíny konání. 

Podrobnosti (adresa místa konání, čas srazu) zašleme přihlášeným účastníkům s předstihem.

Těšíme se na setkání!

 

ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D. – Středisko pro katechezi a výuku náboženství AP

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. – Pedagogické centrum AP