V březnu zahajujeme jarní kolo oblastních setkání, která jsou otevřená pro katechety, učitele všech typů škol, kněze a jáhny a další pastorační spolupracovníky. Jsou určena k diskusím o otázkách, podnětech a problémech, které se týkají naší účasti a zodpovědnosti za naplňování evangelizačního poslání církve, a to v aktivitách farností, diecéze a přítomných účastníků.

Obsahem těchto setkání bude diskuse nad zpracovanými výsledky SWOT analýzy, které jsme se věnovali v podzimním kole. Vytipovali jsme celkem šest okruhů a v jejich rámci navrhli určité výzvy a otázky k řešení. Účastníci se s těmito výsledky seznámí a budou moci vybrat téma k diskusi, kde budou moci sdílet své podněty a své zkušenosti, abychom mohli společně promítnout tyto výzvy do praxe.

Součástí setkání bude také představení konkrétního programu určeného rodinám pro výchovu dětí ve víře (inspirací však bude jistě i katechetům) a několik dalších nabídek.

 

ZVEME TEDY NA TOTO JARNÍ KOLO SETKÁNÍ a zájemce prosíme o přihlášení prostřednictvím formuláře dole na stránce, kde jsou uvedena místa a termíny konání. 

Podrobnosti (adresa místa konání, čas srazu) zašleme přihlášeným účastníkům s předstihem.

Těšíme se na setkání!

 

ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D. – Středisko pro katechezi a výuku náboženství AP

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. – Pedagogické centrum AP