Srdečně zveme na letošní kolo Oblastních setkání katechetů, které se uskuteční opět na osmi místech diecéze od února do dubna letošního roku, a to nejen všechny katechety, ale také učitele ze škol, i když nemusí řešit žádné obtíže. Důležitou součástí těchto setkání je i vzájemná výměna zkušeností a podpora.

Obsah bude navazovat na loňská setkání, kde jsme se věnovali SWOT analýze katechetické činnosti ve farnostech. Na základě analýzy výsledků jsme vybrali šest oblastí, ke kterým se účastníci loňských setkání nejvíce vyjadřovali. Ke každé oblasti jsme navrhli jeden nebo více námětů, jak podpořit využití příležitostí a jak řešit slabé stránky či hrozby v daných oblastech. Během setkání chceme společně uvažovat nad těmito náměty a doufáme, že přidáte další. Jejich podmínkou je, aby byly realizovatelné. Také doufáme, že společná diskuse může pomoci přesněji specifikovat možnou realizaci těch, které podpoříte.

Okruhy k diskusi:

  • Popularizace a podpora katechetické služby (včetně vzdělávání)
  • Komunikace
  • Psychospirituální podpora všech účastníků katechetického procesu
  • Technická a materiální podpora
  • Evangelizace směrem ven
  • Přístupy v/ke katechezi, cíle, metody

K obsahu setkání nabízíme předem připravený materiál, ve kterém jsou uvedeny výsledky SWOT analýzy ke každému oblasti a náměty k řešení.

MATERIÁL K OBLASTNÍM SETKÁNÍM KATECHETŮ 2024 (ke stažení ve formátu .pdf)

ZVEME TEDY NA TOTO JARNÍ KOLO SETKÁNÍ a zájemce prosíme o přihlášení prostřednictvím formuláře dole na stránce, kde jsou uvedena místa a termíny konání. 

Podrobnosti (adresa místa konání, čas srazu) zašleme přihlášeným účastníkům s předstihem.

Těšíme se na setkání!

ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D. – Středisko pro katechezi a výuku náboženství AP

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. – Pedagogické centrum AP