Výuka náboženství ve škole

MŠTMT ČR vydalo Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. V úvodu manuálu se uvádí, že vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a  rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých okresech České republiky není plošně stanoven jednotný a závazný postup pro organizaci vzdělávání. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy. To se týká i organizace výuky náboženství ve školách. Je tedy možné, dokonce pravděpodobné, že se podmínky na jednotlivých školách budou lišit. Aktuální informace získáte od vedení školy, případně na webu https://www.edu.cz/covid-19/

Výuka náboženství ve farnosti

Pro farní náboženství platí opatření týkající se dětských kroužků. Platná opatření najdete na https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/detske-krouzky. Upozorňujeme, že pro případné epidemiologické šetření je třeba, abyste důsledně vedli třídní knihu pro každou jednotlivou skupinu (stáhnout si ji můžete na https://katechete.apha.cz/formulare-a-predpisy/formulare), podle níž je možno identifikovat přítomnost jednotlivých dětí v konkrétní hodině.

Dále doporučujeme dodržovat stále platná hygienická opatření a maximálně omezit přístup třetích osob do hodin. Při nošení ochranných prostředků doporučujeme řídit se předpisy platnými pro školní zařízení.