Jedním z velkých témat Oblastních setkání katechetů v letošním školním roce byla popularizace a podpora katechetické služby. V loňských analýzách zazněly výroky „Z mladší věkové kategorie nevycházejí nová katechetická povolání – mnozí mladí je u sebe nerozpoznají nebo je odmítnou,“ nebo „Důležité je probouzení a motivace nových povolání katechetek a katechetů.“

Zkoušíme proto reagovat na akutní potřebu podpořit zájem o tuto službu v mladších generacích a zároveň i sdílení zkušeností mezi těmi, kdo již v této oblasti slouží. Spočívá v tvorbě podcastů formou rozhovorů mezi moderátorem a katechetou / učitelem na vybrané podtéma (samozřejmě je možné využít i úplně jiný nápad).

Cílem je zapojit co nejvíce aktivně působících osob (katechetů, učitelů náboženství, kněží, jáhnů…)

Jako podtémata prozatím nabízíme:

  • Cesta k povolání katechety;
  • Praktická podpora katecheze ve farnosti, reflexe;
  • Dobrá praxe - používané didaktické přístupy a nástroje;
  • Vzdělávání a sebevzdělávání katechetů;
  • Komunikace katechety s farností, školou, rodinou;
  • Modlitební podpora katechetické služby, podpora církve;
  • První evangelizace směrem ke školám a širší veřejnosti.

Předpokládáme zveřejnění na Youtube kanále Pastoračního střediska, případně na dalších platformách. 

Pokud byste se rádi s námi do této akce pustili, kontaktujte nás formulářem dole na stránce a domluvíme podrobnosti!