Nevíte si rady s dětmi v kostele? Nechcete děti odradit a zároveň vám záleží na tom, aby ve víře v Boha objevily poklad pro svůj život? Jako podnět k hledání odpovědí mohou posloužit zkušenosti vlastní i získané studiem katecheze s dětmi, které se týkají uvádění dětí do naslouchání a četby Písma svatého, modlitby a slavení liturgie.

O své zkušenosti se s vámi podělí v rámci přednášky pořádané Centrem pro rodinu Pastoračního střediska AP ThLic. Ing. Marie Zimmermannová Th.D., vedoucí Pedagogického centra Arcibiskupství pražského. Přednáška je plánována na neděli 14. března 2021 od 15 do 17 hodin.

Vzhledem k současnému epidemiologickému stavu nebude možné se setkat osobně, a tak je připravována videonahrávka.

Podrobnosti a přihlášky na webové stránce akce.