prezentaci najdete stručný přehled výraznějších i novějších nabídek mediálního prostředí, které se nám podařilo „nasbírat“ pro potřeby katecheze – většinou uložených na kanálu Youtube. Jde o „základní ochutnávku“, ze které je možné si udělat přehled nejrůznějších možností a také odhadnout to, co by vám při vaší službě, zvláště při setkání s mladými lidmi, mohlo pomoci.

Největší prostor jsme věnovali tzv. Krátkým animovaným snímkům (Animated short film), které jsou na internetu již velmi dobře rozvinutým fenoménem, který zahrnuje nejrůznější témata týkající se lidského života. Tato videa jsou zvláště zajímavá, protože často využívají jazyk symbolů, alegorií a náznaků, díky nimž je možné dobře zachytit nejrůznějších lidské emoce a prožitky. Snadno se tak stávají prostředkem, díky němuž můžeme zahájit rozhovor na nejrůznější témata, která se současného světa mladých lidí zvláště dotýkají. Prezentace také obsahuje stručný popis, jak je možné s těmito videi pracovat v katechezi.

Prezentace

V naší databázi videí je pak zaznamenáno asi 300 video-nabídek spolu s jejich popisem a umístěním na internetu. To se jistě časem může měnit, ale zmíněná videa lze i potom najít poměrně snadno: jejich název zkopírujeme do vyhledávače na kanálu Youtube a ten nám pak po vyhledání nabídne jejich nové umístění.

Databáze