Sadu je možno využít k výkladu či opakování témat, které se jednotlivých růžencových tajemství týkají,  případně využít jednotlivé sady při společné modlitbě.