Termíny konání: 26. února 2022 a 11. června 2022

Místo konání: Kostele sv. Vojtěcha (Sál Pastoračního střediska AP), Kolejní 4, Praha 6

Lektorka: s. Angelika Pintířová SCB

Seminář by měl zájemcům prostřednictvím vlastního prožitku pootevřít dvířka k dramatickým metodám v jejich vlastní pedagogické práci s biblickými příběhy a současně upozornit i na případná rizika.    

Řada důležitých pravd o Bohu je sdělována prostřednictvím příběhů a podobenství. Proto porozumění vnitřnímu obsahu příběhu skrze vžití se do jednajících osob je mnohem důležitější pro poznání těchto pravd než jejich předávání prostřednictvím slovních definic. Vlastně ani nelze jim jinak porozumět a následně je přijmout než skrze příběh.

V první části semináře se setkáme se známým podobenstvím O marnotratném synu, o kterém si často myslíme, že jej známe. Zkusíme se s ním hlouběji setkat metodami biblické dramatiky, což není úplně totéž co bibliodrama ani bibliolog (o rozdílech v těchto pojmech si též něco řekneme).

 

Vzhledem k okolnostem spojeným s pandemií covidu, nouzovým stavem atd. je třeba, aby všichni účastníci splnili nezbytné podmínky pro vstup na přednášku dle aktuálně platných nařízení vlády.