Podstatnou součástí Ježíšovy služby a hlásání Božího království je to, že uzdravoval. "A každý se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny," píš Lukáš (6,19). Ježíš uzdravoval mnoha způsoby, nejen vkládáním rukou nebo udělováním povzbuzení, ale také například odpuštěním. Jak bibličtí  lidé Ježíšovo uzdravující jednání prožívali? Jak si je vykládali a jak mu umožnili, aby jim přineslo hojný užitek? Na několika vybraných biblických textech budeme sledovat Ježíšovu uzdravující moc a víru lidí, kteří uzdravení potřebovali, a necháme se inspirovat pro vlastní praxi víry.

Anneliese Hecht je autorkou řady materiálů k biblické práci, z nichž některé vyšly v češtině, a dlouholetou lektorkou Biblického díla ve Stuttgartu.

 

Pražský seminář se koná 11. října 2024, 16:00 - 22:00 v břevnovském klášteře (pavilón Vojtěška)

 

  • Přihlašovat se můžete pomocí formuláře dole na stránce.
  • Dobrovolný příspěvek na místě.