Seminář se koná v sobotu 23. října 2021 od 9:00 do 13:00 v budově KTF UK, Thákurova 3, Praha 6.

Lektorka: Ing. Mgr. Marie Nováková, která se dlouhodobě věnuje lektorování, prevenci, rodinnému a vztahovému poradenství, koučinku a terapii (https://marienovakova.cz/)

Maximální počet účastníků: 30.

Příspěvek na kurz: 150 Kč (závazně přihlášeným pošleme bližší informace)

Přihlášky do 10. října 2021 prostřednictvím formuláře dole na stránce.

 

Máme zodpovědnost nejen za svět, ale také sami za sebe. Naše tělo je chrámem Ducha sv., jsme dětmi Božími, kterým byla zvěstována radostná zvěst evangelia a jsou povolány k šíření této radosti.

Život přináší své těžkosti a vždy je lépe předcházet než řešit kritické situace. Jsme-li sami v krizi, obvykle nebýváme dobrými průvodci a podporou ostatních, spíše zátěží.

Syndrom vyhoření postihuje lidi s velkými ideály, lidi s velkým nasazením pro druhé, zejména ty, kdo pracují v pomáhající profesi.

Seminář prevence vyhoření bude malým zastavením, možná výzvou k větší péči o sebe, k zavedení preventivních opatření, nebo jen výzvou k pozornosti té z bytostí, kterou nám Bůh svěřil do speciální péče, tou jsme my sami.

Boží Láska nás učí pozornosti a laskavosti, k druhým, světu, ale také k sobě.