Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského připravilo kurzy pro pedagogy základních a středních škol, jejichž účelem je poskytnout podporu k zařazení tématu 1100. výročí kněžny Ludmily do výuky.

Obsah kurzů je zaměřen na tvorbu výukových hodin a žákovských projektů, které při příležitosti 1100. výročí úmrtí první české historicky doložené kněžny přiblíží žákům její osobnost, historické a literární prameny o jejím životě a důvody k úctě, která jí byla v našich dějinách prokazována.

První část kurzu (2 vyučovací hodiny) je společná pro oba typy škol a představí metodickou příručku, která obsahuje souhrnné informace a podklady pro výuku k tématům:

  • Život a osobnost kněžny Ludmily
  • „Druhý život“ sv. Ludmily
  • Význam a odkaz sv. Ludmily

Druhá část kurzu (2 vyučovací hodiny) představí scénáře a didaktické materiály, které byly zpracovány v Pedagogickém centru AP pro využití ve školách.

Účastníci dostanou přístup ke všem vytvořeným materiálům.

Termíny kurzů pro pedagogy základních škol:

  • 22. března od 13:30 do 17:00 hod.

Další předběžné termíny: 27. dubna, 20. května, 14. června. 

V období zákazu konání vzdělávacích akcí prezenčním způsobem se kurz bude konat on-line formou. Přihlášení obdrží odkaz na konání kurzu e-mailem.

Garant programu: ThLic. Ing. Marie Zimmermanová, Th.D.

Poplatek: 150 Kč/účastník