Jako každý školní rok jsme zveřejnili přehled katechetické služby v naší arcidiecézi v číslech. Věděli jste například, že 

  • letos se katechetické službě věnuje 227 laiků a 177 kněží,
  • katecheze se účastní přes 4 000 dospělých a přibližně stejný počet dětí,
  • máme v diecézi 652 budoucích prvokomunikantů, 405 biřmovanců a 417 katechumenů?

Mnoho dalších statistických údajů (za celou diecézi i jednotlivé vikariáty) pak najdete v souborné zprávě na https://katechete.apha.cz/formulare-a-predpisy/statistiky