V současnosti začínáme s přípravou diecézní částí synody, kterou zahájil v pražské katedrále biskup Karel Herbst bohoslužbou, jak tomu bylo v mnoha dalších diecézích světa.
V průběhu října se ustaví koordinační skupina, která bude připravovat materiály, články a také se bude věnovat farním koordinátorům jednotlivých skupin. Již nyní si však už můžete projít základní dokumenty připravené generálním sekretářem této biskupské synody.

Další informace, podněty a pokyny jsou soustředěny na zvláštní stránce SYNODA 2021-2023 - ROZCESTNÍK. Už nyní zde najdete několik tematických článků, základní dokumenty a materiály, ale také několik informačních videí o principech, významu a procesu synody a také záznamy z konference o synodalitě, kterou pořádala Katolická teologická fakulta UK.

Budeme rádi, když se do procesu přípravy zapojíte i vy, naši katecheté!